Hương Đêm Bay Xa – Hari Won

Availability: In stock
View Sizing Chart

How to order ?

1. Click the BUY IT NOW button
2. Select style Guys tee, Ladies tee, Hoodie .. and Color
3. Select your Preferred Size Quantity
4. Click the ADD TO CART button
5. Enter shipping and billing information. Done!
100% SATISFACTION GUARANTEED!
Visa MasterCard American Express Paypal
Add Your Review..

Hương Đêm Bay Xa – Hari Won

Anh hẹn em, khi trời đêm
Mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm
Mong thật lâu chẳng thấy người đâu
Anh nơi đâu có biết em buồn rầu

Buồn quá đi thôi
Ngày với đêm trôi
Em mong đợi vậy thôi ( anh nơi đâu hãy quay về với em )
Giờ biết sao đây
Chẳng thấy anh đâu
Em mong đợi thật lâu ( anh nơi đâu hãy quay về quay về )

Cho hương đêm bay đi xa mãi
Không còn đây nỗi nhớ kêu dài
Không còn anh và không còn ai
Trao cho em những giấc mơ đắm say
Dù giờ này anh đang nơi đâu
Không còn yêu như phút ban đầu
Quay mặt đi lòng em hoài nghi
Không yêu anh tin anh nữa đâu Babe..
không tin anh nữa đâu Babe.. babe…babe

Last updated: April 7, 2018. If you dont like "Hương Đêm Bay Xa – Hari Won", yplease use the Search Bar on the top right corner to find the best one for you. Simply type the keyword and hit: Movie, Music, TV Show, Life Style, Funny, Jobs, Pets, Outdoor, Drinking... Choose from over 10 million unique tees, has a large selection of shirt styles.
Hương Đêm Bay Xa – Hari Won Shirt. Not available in store .Buy it now !!!

Want to Save?

*One discount per order
$10 off (Min: $55.00) Sunfrog Shirt Coupon Code:SF10FOR55
FREE SHIPPING (Min: $75.00) Coupon: FREESHIP75
25% off (Min: $100.00) Coupon: SF25FOR100

Hương Đêm Bay Xa – Hari Won

Shipping Information

We support shipping Hương Đêm Bay Xa – Hari Won worldwide ...

Economy $4.99 Delivery: 10-14 Business Days
Premium $9.99 Delivery: 5-6 Business Days
Express $11.99 Delivery: 3-4 Business Days
'